Hvad kan vi gøre ...

 

Du skal være så

VELKOMMEN I FORENINGEN

Vi er en lokalforening af Landsforeningen af

Førtidspensionister i Danmark

Se vores og Landsforeningens formål og mærkesager nedenfor

____________________________________________________

VI MØDES I CRICKETHUSET,

VEJLEVANGEN 20, 5300 KERTEMINDE

FREDAGE I LIGE UGER, KL. 13-16

_______________________________________


Lokalforeningen:


 • Vi kan efter bedste evne hjælpe dig med råd og vejledning.
 • Vi kan henvise dig til personer med specialviden.
 • Vi kan tilbyde dig, at tage med til møder f.eks. på Kommunen, på Sygehuset eller andre steder, hvor der kan være behov for det, som din bisidder.
 • Vi vil tilbyde socialt samvær med ligestillede, arrangerer foredrag, hyggemøder eller andre spændende ting.


Praktiske oplysninger:


Foreningens adresse:

Grønløkkevej 14, 5300 Kerteminde

Foreningens mail adresse: Info@LFFkerteminde.dk

Foreningens bestyrelse, se: www.lffkerteminde.dk


Foreningens kontaktpersoner:

Formand: Lisbeth Larsen,5326 7694

Telefonen er åben: 

Mandag og onsdag kl. 13-16,

Fredag kl. 13-15

Men du kan altid lægge en besked, så ringer vi tilbage.

Næstformand: Kristian Holm – Vrangbæk


Kontingent:

Enlig                        345,-

Par/familier              590,-

Støttemedlem          220,-  (par: 440 kr.)

Kontingentet er årligt og opkræves pr. 1. november via girokort, men kan også indbetales til:

Nordfyns Bank på kontonummer: 6864 000103624


TAG HÅND OM DIT LIV, KOM OG VÆR MED


Mærkesager:

 • Fokus på at sagsbehandlingen foregår efter lovgivninge, og er så kortvarig som mulig.
 • (Gratis) Social-/beskæftigelsesdomstol under Landsretten (istedet for Ankestyrelsen).Derved hurtigere afgørelse.
 • Oprettelse af sociale/beskæftigelses bruger- og klagenævn til behandling af forsømmelser i forbindelse med

forvaltnings-/retssikkerhedsloven.

Dette burde være sammensat af repræsentanter fra brugerorganisationer, jurister og socialrådgivere.

 • Fremme jobmulighederen for fleksjobbere.
 • Få afskaffet den økonomiske ægtefælle-/samleverafhængighed for førtidspensionister.
 • Udbredelse af Landsforeningens folder.
 • Socialt samvær for vores målgruppe for dermed at forebygge ensomhed.
 • Arbejde på at bibeholde førtidspensionen, også efter at man overgår til folkepension.
 • Afskaffelse af brøkpension.


Vores og Landsforeningens formål:

 • At arbejde for bedre vilkår for nuværende og kommende Langtidssyge, Fleks– og Skånejobbere samt Førtidspensionister.
 • At deltage aktivt og seriøst i den løbende debat om nuværende og fremtidige medlemmers vilkår både på lokalt plan og på landsplan.
 • At søge retssikkerheden i forvaltningerne fremmet ved sagsbehandling.
 • At mindske sagsbehandlingstiden.
 • At oplyse Folketinget og befolkningen om levevilkårene for både nuværende og kommende Langtidssyge, Fleks– og skånejobber samt Førtidspensionister.
 • At støtte en landsdækkende opbygning og synliggørelse af foreningens formål og virke.
 • At foreningen forbliver både partipolitisk og religiøs neutral


”Vi er ikke eksperter,

men helt almindelige mennesker,

der selv har oplevet at løbe panden imod muren”